Slide Cuối Trang

Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3972 | Cật nhập lần cuối: 3/15/2018 4:14:13 PM | RSS

 Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế

 

Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế

 

Bộ Tài chính vừa mới ban hành Thông tư số 45/2011/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế. Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, thương nhân, cá nhân liên quan đến hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế theo quy định của pháp luật và các cơ quan Hải quan. 

Theo quy định tại Thông tư, hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế (gọi tắt là hàng hoá) phải làm thủ tục hải quan và chịu sự giám sát hải quan trong quá trình lưu giữ, vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam; hàng hoá phải được vận chuyển theo đúng tuyến đường, đúng cửa khẩu và giao trả hàng hoá cho người nhận hàng tại cửa khẩu hoặc cảng nội địa (ICD) ghi trên chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế. Hàng hoá phải được chứa trong container hoặc trong các loại phương tiện vận tải, xe chuyên dùng đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan. Hàng hoá siêu trường, siêu trọng, hàng hoá là phương tiện vận chuyển không thể niêm phong hải quan được thì Chi cục Hải quan xác nhận trên Bảng kê hàng hoá vận tải đa phương thức quốc tế và người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế hoặc người vận chuyển hàng hoá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo nguyên trạng của hàng hoá trong suốt thời gian vận chuyển và lưu giữ tại Việt Nam.

Hàng hoá vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá, trừ một số trường hợp nếu nghi ngờ có dấu hiệu vận chuyển ma tuý, vũ khí và các loại hàng cấm nhập khác.

Hàng hoá vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người trong lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng nội địa (ICD) được ghi trên chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế. Hàng hoá nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định đối với loại hình hàng hoá nhập khẩu tương ứng.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người nhận hàng ở lãnh thổ Việt Nam; thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận chuyển từ nước ngoài đến Việt Nam và giao trả hàng hoá cho người nhận trong lãnh thổ Việt Nam và tiếp nhận hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, vận chuyển đển cửa khẩu được chỉ định để giao trả hàng hoá cho người nhận ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2011 thay thế Thông tư số 125/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính./.

Thành Công

bds6868
Messenger

Zalo

HOTLINE